help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 februari 2003 betreffende de overheveling naar het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en naar de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu van goederen, rechten en verplichtingen van het Instituut voor veterinaire keuring


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/02/2003
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/03/2003
Editie:2
Pagina:12463
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 15/10/2002

Periode van geldigheid van 15/10/2002 tot ...