help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux

Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt van 25 november 1991 houdende nominatieve samenstelling van de Commissie voor beroep inzake verlof, disponibiliteit en afwezigheid bij de Diensten van de Vlaamse regering en sommige instellingen en publiekrechterlijke verenigingen die onder de Vlaamse Gemeenschap en/of het Vlaamse Gewest ressorteren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/11/1991
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad Niet bekendgemaakt
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.