help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 december 2002 waarbij de V.Z.W. Sociale Dienst van de Vlaamse Gemeenschap, administratief ingedeeld bij de administratie Ambtenarenzaken van het departement Algemene Zaken en Financiën van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gemachtigd wordt om toegang te hebben tot (de informatiegegevens van) het Rijksregister van de natuurlijke personen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/12/2002
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/02/2003
Editie:3
Pagina:8460
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 33634
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 02/03/2003 tot ...