help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 april 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/04/2022
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/05/2022
Pagina:40128
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 71102
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1 en 3, 1°: 29/10/2021 (art. 4)
Art. 2 en 3, 2° tot 6°: 01/01/2022 (art. 4)

Periode van geldigheid van 29/10/2021 tot ...