help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 23 december 1970 tot aanduiding van de bevoegde dienst en tot vaststelling van het model van de aankoopvergunning en van aanvraag voor aankoopvergunning inzake dicyaan, cyaanwaterstof en zijn zouten alsmede organische cyaanverbindingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/12/1970
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/12/1970
Pagina:13587
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1971