help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 februari 1978 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 1968 houdende vaststelling van de regelen betreffende de belegging van de beschikbare gelden van de Rijksdienst voor werknemerspensioenen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/02/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/03/1978
Pagina:3079
Advies van de Raad van State U - D
Periode van geldigheid van ... tot 01/12/1993