help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 augustus 2002 waarbij de v.z.w. "Nationaal Werk De Vrienden der Blinden" gemachtigd wordt toegang te hebben tot sommige informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/08/2002
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/10/2002
Pagina:45113
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 33093
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 14/10/2002 tot ...