help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Koninklijk besluit van 26 juni 1984 tot toekenning aan de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening van een bedrag van 2500 miljoen af te nemen van de beschikbare middelen van het Fonds voor het financieel evenwicht van de sociale zekerheid]
Koninklijk besluit van 26 juni 1984 tot toekenning aan de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening van een bedrag van 10600 miljoen af te nemen van de beschikbare middelen van het Fonds voor het financieel evenwicht van de sociale zekerheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/06/1984
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/06/1984
Pagina:9605
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking