help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 12 september 2001 houdende instemming met de Overeenkomst nr.182 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende het verbod van de ergste vormen van kinderarbeid en de onmiddellijke actie met het oog op de afschaffing ervan, gedaan te Genève op 17 juni 1999


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/09/2001
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/10/2002
Editie:2
Pagina:44252
Advies van de Raad van State 30309
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 11/10/2002 tot ...