help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 9 maart 1990 tot vastlegging van de bijzondere voorwaarden voor automatische aanwerving van statutaire ambtenaren ter vervanging van ambtenaren die definitief hun ambt in bepaalde overheidsdiensten neerleggen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/03/1990
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/03/1990
Pagina:6086
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1990

TT 01/01/1990 - 31/12/1990