help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 21 augustus 1978 tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 1975 tot vaststelling voor de Rijkskas voor rust- en overlevingspensioen van de bijzondere bepalingen die er voorzien in de uitvoering van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 30 juli 1975


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/08/1978
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/08/1978
Pagina:9606
Advies van de Raad van State U - D