help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministeriële omzendbrief nr. 4 van 17 juli 1991 - Instructies aangaande de toepassing van het koninklijk besluit van 28 november 1979 tot vaststelling van het gewestplan van de Agglomeratie Brussel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/07/1991
Nummer: 4
Aard van de akte: Omzendbrief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/08/1991
Pagina:18932
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld