help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 12 juli 2009 houdende instemming met het Internationaal Verdrag van 2001 inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, en met de Bijlage, gedaan te Londen op 23 maart 2001


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/07/2009
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/10/2009
Editie:2
Pagina:70670
Advies van de Raad van State 45584
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 09/11/2009 tot ...