help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Beslissing van het Rekenhof van 17 juli 2002 - Taalkader voor het personeel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/07/2002
Aard van de akte: Beslissing
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/08/2002
Pagina:33822
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Uitwerking verlengd door Besl 05/08/2009

Periode van geldigheid van 01/08/2002 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Aard van de akte: de kwalificatie "Besl" wordt afgeleid uit art. 29, 3° van het reglement van orde van het Rekenhof van 05/02/1998; deze bepaling stelt inderdaad dat "De algemene vergadering beraadslaagt over de beslissingen in verband met het algemeen beleid, de leiding en het beheer van de instelling en keurt deze goed;".