help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 juli 1983 houdende toekenning van toelagen aan de ondergeschikte besturen ten einde hen toe te laten energetische audits te doen opstellen bestemd voor energie te besparen in de gebouwen die hun eigendom zijn


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/07/1983
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/08/1983
Pagina:10853
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking