help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 november 1988 tot vaststelling van de personeelsformatie van de inspectiedienst voor het opvoedend hulppersoneel der Rijksinrichtingen voor secundair onderwijs, waarvan de onderwijstaal Frans of Duits is


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/11/1988
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/04/1989
Pagina:6011
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Opgeheven door een of meer overheden: zie «Alle» in de analyse

Periode van geldigheid van 07/04/1989 tot ...
Opmerkingen