help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Reglementaire beslissing van de Raad van Bestuur van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap van 26 januari 1993 tot wijziging van de reglementaire beslissing van 7 februari 1964 tot vaststelling van de modaliteiten en voorwaarden van voorlopige erkenning van de centra of diensten voor revalidatie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/01/1993
Aard van de akte: Beslissing
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/05/1995
Pagina:13728
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/06/1995

Periode van geldigheid van 01/06/1995 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.


Bijlage bij
Aard Datum    
BVR 05/04/1995