help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 30 april 1981 houdende verlenging van het ministerieel besluit van 24 april 1979 tot reglementering van de levering van sommige vloeibare brandstoffen, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 2 mei 1980


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/04/1981
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/05/1981
Pagina:5965
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking TT 01/05/1981 - 30/04/1982

Periode van geldigheid van 01/05/1981 tot 30/04/1982