help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 22 maart 2002 houdende de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse Landmaatschappij


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/03/2002
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/05/2002
Editie:1
Pagina:21564
Advies van de Raad van State 32620
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/2000
Artikel 8: 01/01/1998
Artikel 10: 01/01/1998
Artikel 14: 01/01/1995
Artikel 19: 01/01/1994

Overgangsbepalingen bij de buitenwerkingtreding : art. 15 tot 17 BVR 18/07/2008

Periode van geldigheid van ... tot 23/10/2008