help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief van 20 februari 2002 - Richtlijn tot regeling van de taakverdeling, de samenwerking, de coördinatie en de integratie tussen de lokale en de federale politie inzake de opdrachten van gerechtelijke politie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/02/2002
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/03/2002
Editie:2
Pagina:8191
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/03/2002

Periode van geldigheid van 01/03/2002 tot ...
Opmerkingen Deze richtlijn heft twee richtijnen op maar ze verschijnen niet in de analyse want ze werden niet bekendgemaakt in het BS:
1) Specialisatierichtlijn van 21 februari 1997 tot regeling van de samenwerking en coördinatie inzake opdrachten van gerechtelijke politie tussen politiediensten
2) Ministeriële richtlijn van 16 maart 1999 tot regeling van de samenwerking, de coördinatie en de taakverdeling tussen de lokale politie en de federale politie inzake opdrachten van gerechtelijke politie