help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 22 december 1965 betreffende de werking van de Beroepscommissie inzake gezondheidsverzorging voorzien door de organieke wet van 12 april 1965 van de Verzekeringskas van het gewezen personeel in Afrika


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/12/1965
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/02/1966
Pagina:1043
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Opmerkingen Zonder voorwerp ingevolge de opheffing van artikel 12 van de wet van 12 april 1965 bij artikel 67, 13° van de wet van 21 mei 1991