help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 16 augustus 2001 houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/08/2001
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/09/2001
Pagina:31077
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/2001

Periode van geldigheid van 01/10/2001 tot 01/01/2004