help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 31 juli 1980 tot wijziging van de personeelsformatie van het Fonds voor de bouw van ziekenhuizen en medisch-sociale inrichtingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/07/1980
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/08/1980
Pagina:9683
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1979

Opmerkingen Zonder voorwerp ingevolge de afschaffing van het Fonds voor de bouw van ziekenhuizen en medisch-sociale inrichtingen (KB 13/03/1991, art. 13)