help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Beslissing van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen van 10 maart 1999 tot wijziging van het organiek reglement tot vaststelling van de regeling inzake het personeel van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen [en van de personeelsformatie]


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/03/1999
Aard van de akte: Beslissing
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/08/2001
Editie:2
Pagina:29404
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking zie artikel 13

Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.


Bijlage bij
Aard Datum    
BVR 22/06/2001