help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

(Beschikking van de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen van 5 augustus 2014 tot vaststelling van het) bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/08/2014
Aard van de akte: Verordening: andere Verordening
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/08/2014
Editie:2
Pagina:63687
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2014

Periode van geldigheid van 01/09/2014 tot ...
Opmerkingen 1) Dit reglement werd opgenomen enkel omdat het koninklijke besluiten opheft. De eventuele wijzigingen ervan (opheffing inbegrepen) worden niet geanalyseerd; ze kunnen worden opgezocht in het BS of in Justel.

2) Opschrift: de woorden "(Beschikking van de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen van 5 augustus 2014 tot vaststelling van het)" werden toegevoegd om de opzoekingen in de databank te vergemakkelijken.