help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

(Beschikking van de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen van 5 augustus 2014 tot vaststelling van het) bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 05/08/2014
Nature de l'acte: Règlement: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 22/08/2014
Edition:2
Page:63687
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 01/09/2014

Période de vigueur du 01/09/2014 au ...
Remarques 1) Dit reglement werd opgenomen enkel omdat het koninklijke besluiten opheft. De eventuele wijzigingen ervan (opheffing inbegrepen) worden niet geanalyseerd; ze kunnen worden opgezocht in het BS of in Justel.

2) Opschrift: de woorden "(Beschikking van de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen van 5 augustus 2014 tot vaststelling van het)" werden toegevoegd om de opzoekingen in de databank te vergemakkelijken.