help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 2 april 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot inrichting van het Sectoraal Fonds van de openbare non-profit sector aangesloten bij de RSZPPO, bedoeld in artikel 1, § 7, van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/04/2001
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/04/2001
Pagina:12460
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking zie artikel 9

Periode van geldigheid van ... tot 01/07/2002