help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van het Arbitragehof nr. 30/2001 van 1 maart 2001

"- vernietigt artikel 2, A), 1°, en artikel 48, § 1, van de wet van 4 mei 1999 houdende diverse fiscale bepalingen, in zoverre zij van toepassing zijn op natuurlijke personen die bezoldigde functies uitoefenen in een handelsvennootschap waarin zij bovendien onbezoldigd een opdracht van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gelijksoortige functies uitoefenen;
- (...)."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/03/2001
Nummer: 30/2001
Aard van de akte: Arrest van het Grondwettelijk Hof
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 24/03/2001
Pagina:9856
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: dag van bekendmaking

Uitwerking: datum waarop de vernietigde bepalingen met terugwerkende kracht uitwerking hadden: vanaf het aanslagjaar 1998

Periode van geldigheid van 01/01/1997 tot ...