help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 27 februari 1980 houdende uitvoering van de wet van 7 september 1979 en houdende gedeeltelijke toepassing op het vervoer van vloeibare brandstoffen per tankschip, van de bepalingen van het statuut van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart, omgewerkt bij koninklijk besluit van 3 december 1968


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/02/1980
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/03/1980
Pagina:2630
Advies van de Raad van State U - D