help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 27 december 2000 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/12/2000
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/01/2001
Pagina:308
Advies van de Raad van State 30633
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2001 met uitzondering van de artikelen 4, 7, 9, 10, 14 tot 26 en 30 tot 47 die in werking treden op 01/04/2001