help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung (man lese: Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 6. juli 2000 zur Abänderung des Ministerialerlasses vom 27. Mäarz 1979 zur Festlegung der finanziellen Beteiligung des Staates an der durch den Königlichen Erlass vom 4. Oktober 1976 über die Ständige Weiterbildung im Mittelstand der Deutschsprachigen Gemeinschaft geregelten Ständigen Weiterbildung

Besluit van de Regering (lees: Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 6 juli 2000 tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 maart 1979 tot vaststelling van de financiële participatie van de Staat aan de door [het] koninklijk besluit van 4 oktober 1976 betreffende de voortdurende vorming in de Middenstand van de Duitstalige Gemeenschap geregelde permanente vorming


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/07/2000
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/09/2000
Pagina:32824
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2000