help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 december 1982 tot regeling, inzake uitwisselingsverkeer van voor herstelling uitgevoerde goederen van de gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de rechten bij invoer


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/12/1982
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/01/1983
Pagina:1083
Advies van de Raad van State 14339
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 21/01/1983 tot ...