help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 november 2013 houdende diverse bepalingen betreffende het rijbewijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/11/2013
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/11/2013
Editie:3
Pagina:92169
Advies van de Raad van State 53612
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 4, 9, 13, 15 en 33: 01/10/2013
Art. 10: 01/05/2013

Periode van geldigheid van 01/05/2013 tot ...