help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 2 maart 2000 waarbij aan de Commissie voor regularisatie, ingesteld door de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk, toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en tot het Wachtregister


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/03/2000
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/04/2000
Pagina:10981
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 29817
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking