help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 december 1992 tot organisatie van het beheer van het Fonds tot dekking van de accreditatie- en certificatiekosten en tot de vaststelling van de ontvangsten en uitgaven ervan


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/12/1992
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/02/1993
Pagina:2357
Advies van de Raad van State 21743
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 15/02/1993 tot 01/08/2006