help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 1983 houdende instelling van een deelname in de gebruiks- en verbruikskosten voor de volwassen leerlingen in de inrichtingen voor kunstonderwijs met beperkt leerplan


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/07/1983
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/08/1983
Pagina:10472
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking Schooljaar 1983-1984