help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 1983 houdende instelling van een deelname in de gebruiks- en verbruikskosten voor de volwassen leerlingen in de inrichtingen voor kunstonderwijs met beperkt leerplan


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 20/07/1983
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 20/08/1983
Page:10472
Avis du Conseil d'Etat D
Entrée en vigueur / Effet Schooljaar 1983-1984