help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 april 1965 tot instelling van arbeidsgeneeskundige diensten en tot wijziging van het besluit van de Regent van 25 september 1947 houdende algemeen reglement der maatregelen op gebied van de hygiëne en gezondheid der werknemers in de mijnen, ondergrondse groeven en graverijen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/04/1965
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/06/1965
Pagina:6766
Advies van de Raad van State 9057