help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 november 1992 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 augustus 1981 betreffende het medisch geschiktheidsprofiel en medisch onderzoek van de kandidaten voor toelating tot de actieve kaders van de dienstplichtigen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/11/1992
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/12/1992
Pagina:25091
Advies van de Raad van State 21845
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1993

Periode van geldigheid van ... tot 01/01/2004