help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 1999 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 mei 1994 houdende aanduiding van de ambtenaren die gemachtigd worden tot vaststelling van inbreuken op de reglementering betreffende de tewerkstelling van werknemers van vreemde nationaliteit


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/05/1999
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/09/1999
Pagina:33794
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/05/1999