help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 26 juli 1999 houdende intrekking van de ministeriële besluiten van 25 juni 1999 betreffende de oprichting van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas en waarbij de bevoegdheid wordt opgedragen om bepaalde handelingen van administratief beheer te stellen voor rekening van deze Commissie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/07/1999
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/09/1999
Pagina:33717
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 26/07/1999