help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Exekutive der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 9. Juli 1987 zur Ernennung der Mitglieder und Ersatzmitglieder des Berufungsausschusses für Studienbeihilfen und zur Festlegung der Anwesenheitsgelder und der Fahrtentschädigung

Besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 9 juli 1987 tot benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden van de raad van beroep voor studietoelagen en tot vaststelling van de presentiegelden en van de reiskostenvergoeding


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/07/1987
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/10/1987
Pagina:14926
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking