help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 oktober 2010 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 houdende subsidieregeling voor de tijdelijke gelijkschakeling van dagen economische werkloosheid voor de berekening van de eindejaarspremie voor werknemers die zijn tewerkgesteld in de beschutte werkplaatsen erkend door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 08/10/2010
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 24/11/2010
Edition:1
Page:72528
Avis du Conseil d'Etat 48596
Entrée en vigueur / Effet 01/01/2010

Période de vigueur du 01/01/2010 au ...