help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 mei 1992 tot wijziging van de Nederlandse benaming "Ministerie van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt" in "Ministerie van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/05/1992
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/06/1992
Pagina:13984
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking