help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Samenwerkingsakkoord van 7 juli 1998 tussen de Staat en de Gemeenschappen met betrekking tot de Interuniversitaire attractiepolen - Fase IV


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/07/1998
Aard van de akte: Samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/11/1998
Pagina:37830
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/01/1997 (art.6)
Buitenwerkingtreding: het akkoord wordt gesloten voor een periode van vijf jaar (art.5)

TT

Periode van geldigheid van 01/01/1997 tot 31/12/2001