help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 1984 waarbij een experimenteel programma voor de equipes voor medisch schooltoezicht en voor de rijks-psycho-medisch-sociale centra wordt vastgesteld en houdende bepaling van de voorwaarden en betoelagingsmodaliteiten waaronder equipes voor medisch schooltoezicht aan dit experiment kunnen deelnemen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/06/1984
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/08/1984
Pagina:11893
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1984

TT schooljaar 1984-1985