help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 maart 1984 tot oprichting van een detentiecentrum te Saint-Hubert als gevolg van de vereniging van de inrichting voor bedelaars en landlopers te Saint-Hubert en het penitentiair landbouwcentrum te Saint-Hubert


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/03/1984
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/04/1984
Pagina:5198
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking