help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 juli 1985 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 1984 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/07/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/10/1985
Pagina:15983
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1985