help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung (man lese: Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 2. Juli 1998 zur Regelung der Anwesenheitsgelder und Fahrtentschädigung für die Mitglieder, Präsidiumsmitglieder, Leiter der Ausschüsse, Vorsitzenden der Arbeitsgruppen und Experten des Jugendhilferates

Besluit van de Regering (lees: Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 2 juli 1998 houdende regeling van het presentiegeld en van de vergoedingen voor reiskosten ten gunste van de leden, leden van het bureau, voorzitters van de commissies, voorzitters van de werkgroepen en deskundigen van de Raad voor Jeugdbijstand


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/07/1998
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/10/1998
Pagina:32523
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1998

Periode van geldigheid van ... tot 01/11/2009