help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 8 augustus 1964 houdende vaststelling van het model van de getuigschriften en diploma's van kandidaat, licenciaat, geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs en doctor in de moraalwetenschap, uitgereikt door de Rijksuniversiteit te Gent


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/08/1964
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/09/1964
Pagina:9783
Advies van de Raad van State U - D